BARD MAGNUM BIOPSY GUN THINGS TO KNOW BEFORE YOU BUY

bard magnum biopsy gun Things To Know Before You Buy

bard magnum biopsy gun Things To Know Before You Buy

Blog Article

Automatic manner: releases cannula and stylet in rapid sequence and captures tissue sample Together with the drive of the button

A person-handed style simplifies loading and operation even though enabling for practical manipulation of your ultrasound transducer.

A wide selection of biopsy methods and needle sizes assures a great match with procedural demands and personal preferences. Bard® Magnum® Instrument Needles • Incredibly sharp needle trocar to collect regularly outstanding core samples with minimal crush Selection of...

Never acquired product Posted by Sandy Quick on seventh Dec 2023 We never acquired this products. I've emailed and referred to as without reaction. I'm not delighted.

Garantie: Bard Peripheral Vascular garandeert de eerste koper van dit merchandise dat dit item vrij is van gebreken in materialen en afwerking gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van eerste aankoop; de aansprakelijkheid onder deze beperkte productgarantie beperkt zich tot reparatie of vervanging van het defecte product, uitsluitend ter beoordeling van Bard Peripheral Vascular, of tot terugbetaling van het doorway u betaalde nettobedrag.

Web site forty one Gebruiksaanwijzing ® ® herbruikbaar instrument voor kernbiopsie AGNUM ® ® -wegwerpnaald voor kernbiopsie fulfilled spacer AGNUM Permit op: volgens federale (VS) wetgeving mag dit apparaat alleen worden verkocht doorway of op voorschrift van een arts. A. Algemene informatie en beschrijving van het hulpmiddel: ARD ®... Webpage forty two four. Het instrument mag nooit worden getest terwijl de naald in het instrument geïnstalleerd is. Hierdoor zou de naald beschadigd kunnen raken en/of kan de patiënt/gebruiker gewond raken. five. Als op het stilet ongebruikelijk veel kracht wordt uitgeoefend of het stilet ongebruikelijk veel weerstand ondervindt terwijl het uit de steuncanule steekt, kan het stilet ombuigen bij de monsteruitsparing. Page forty three Gebruik de naald niet click here als u tekortkomingen constateert. AGNUM ® Bard beveelt aan om het M -instrument voor elk gebruik schoon te maken en te smeren. De eindgebruiker kan het instrument na elke reiniging en smering steriliseren. Webpage 44 AGNUM ® J. Aanwijzingen voor reprocessing van het M -instrument: Risicobeoordeling en classificatie van medische hulpmiddelen voorafgaand aan verwerking: De aard en mate van reprocessing zijn afhankelijk van de toepassing van het medische hulpmiddel. Daarom is de operator verantwoordelijk voor juiste classificatie van het hulpmiddel conform de plaatselijke voorschriften, en dus tevens voor de aard en mate van reprocessing. Web site forty five AGNUM ® Bard beveelt aan om het M -instrument na elk gebruik schoon te maken en te smeren; hierdoor zal het instrument goed blijven werken en langer AGNUM ®... Webpage forty six Daarnaast dienen afwijkingen van de verstrekte instructies mogelijke negatieve gevolgen. Voor aanvullende informatie over reiniging, smering en sterilisatie of technische assistentie kunt u de afdeling Health-related Companies and Assist van Bard bellen op het nummer 1-800-562-0027 (buiten de VS: 01-770-784-6704). RICHTLIJNEN VOOR PROBLEEMOPLOSSING... Page 47: Garantie

The purchaser agrees that the vendor shall not be held liable or accountable for any injuries or damages, whether incidental or consequential, linked in any way with the products.

Operating having a dedication to excellent and reliability, Marlins Medico's achieve extends significantly past the borders of India. Their existence resonates throughout Worldwide territories, reaffirming their dedication to world wide Health care improvement.

All needles are engineered for Fantastic performance, showcasing extremely-sharp suggestions and polished surfaces for smooth entry and exit.

It has a spring-loaded system using a launch induce intended to settle for and function the cutting mechanism of the percutaneous biopsy needle. It is typically made use of to get samples of sentimental tissue with the kidneys, prostate, pancreas, liver, and breast, usually executed beneath graphic assistance. This is a reusable system. Lively Fake

Which has a steadfast deal with innovation, integrity, and excellence, Marlins Medico carries on to redefine the expectations of health care investing, earning a significant effect on healthcare programs worldwide.

Bard magnum biopsy gun Instrument, intended for many use. Each individual Biopsy Instrument and Needle is specifically intended to assist you to obtain just one vital purpose: a considerable excellent, reputable Main sample.

BD’s assortment of literature on business and on our choices provides you with details You need to use to carry on striving for excellence.

Connected removable spacer maintains the distance concerning the two needle hubs selling relieve ofhandling and

Report this page